Sabtu, 24 Maret 2012

SURAT AL IKHLAS (KEMURNIAN KEESAAN ALLAH)


QUL HUWALLAHU AHAD
ALLAHUSH SHAMAD
LAM YALID WA LAM YUULAD
WA LAM YAKUN LAHUU KUFUWAN AHAD

Tidak ada komentar:

Posting Komentar